Składnik

Methylcellulose Metyloceluloza emulgatory

Opis:
Organiczny związek chemiczny, pochodna celulozy. Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Zagęszczacz i emulgator. Wpływa na konsystencję kosmetyku, zwiększając jego lepkość.
Banner 750x100

Reklama